Startade 1976

AH:s Rörservice grundades 1996 av Anders Hansson, som har arbetat som VVS-installatör sedan 1976. Företaget har sitt säte på Väddö.


Med den långa erfarenhet och breda kompetens som finns i företaget tar vi oss an små som stora uppdrag. Vi arbetar såväl med villainstallationer som med anläggningar för större fastigheter. Några av våra större kunder är Grepen Fastigheter, HäveröHus, Infarten Centrum i Östhammar och Thermia.

AH:s Rörservice är medlem i SVEP (Svenska Värmepumpföreningen) och anslutet till KYS (Kylbranschens Samarbetsstiftelse).