» Tjänster » Produkter&Varumärken        


Värmepumpar AH:s Rörservice utför kompletta installationer av värmepumpar för bergvärme, ytjordvärme, luft-luft och luft-vatten. Vi tar hand om allt från borrning/grävning (vid berg- och ytjordvärmeanläggningar) till färdig installation och injustering av värmepumpen. Vi arbetar både med villainstallationer och med större anläggningar för flerbostadshus, industrifastigheter m.m.Vi installerar värmepumpar från CTC, Thermia och Mitsubishi (Clima). Vi utför också service av värmepumpar, även gällande den kalla sidan. Vi är certifierade för kylarbeten genom KYS (Kylbranschens Samarbetsstiftelse). Kyla Vi installerar och servar alla typer av klimatanläggningar: fastigheter, personbilar, entreprenadmaskiner m.m. Vi arbetar även med bergkyla. Vi är certifierade för kylarbeten genom KYS (Kylbranschens Samarbetsstiftelse)Övrigt VVS AH:s Rörservice utför alla typer av VVS-installationer och VVS-servicearbeten åt både privatpersoner och företag: badrumsinstallationer, värmepannor m.m.